POLITIKA ZASEBNOSTI

1. Uvod

ZESHOP, d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation).

ZESHOP, d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne trgovine www.zeshop.si, uporabljeni v skladu s to Politiko zasebnosti, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Namen dokumenta Politika zasebnosti

Če nam daste preko spletne trgovine, po e-pošti ali drugače katerikoli osebni podatke, bomo mi skladno z uredbo GDPR, spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:

 • uporabniki natančno izvedo, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki so jih vpisali v različne obrazce;
 • ti podatki niso nikoli dostopni tretjim osebam;
 • podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba;
 • naše baze redno preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj napak.

3. Upravljalec podatkov

Upravljalec vaših osebnih podatkov je ZESHOP, d.o.o..

4. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo prosili za vaše soglasje.

Obisk spletne trgovine

Ob vsakem obisku spletne trgovine www.zeshop.si se na spletnem strežniku platforme www.shopify.com, avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oziroma drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Ti podatki se obdelujejo z namenom vodenja statistike obiskov www.zeshop.si spletne trgovine.

ZESHOP, d.o.o. ne obdeluje zbranih podatkov in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Prijava na elektronske novice

V naši spletni trgovini www.zeshop.si se lahko naročite na prejemanje e-novic, ki vsebujejo promocijske cene za naše produkte. ZESHOP, d.o.o. vas obvešča preko elektronske pošte o promocijskih cenah naših produktov ter drugih pomembnih novostih, ki so neposredno vezane na dejavnost ZESHOP, d.o.o.. E-novice bomo pošiljali obdobno, vendar ne bolj pogosto kot dvakrat tedensko.

E-novice pošiljamo preko platforme Mailchimp oziroma Moosend, s katero delimo vaše osebne podatke: ime, priimek in e-poštni naslov, ime podjetja ali samo nekatere od teh podatkov.

Lahko se kadarkoli odjavite od prejemanja e-novic. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so predstavljene v točki 9 (Vaše pravice).

5. Uporabniki podatkov

Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

Vaši osebni podatki se razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov (v skladu z zakonom):

 • ponudniku platforme za gostovanje spletne trgovine;
 • ponudniku platforme za pošiljanje množičnih e-pošt.

ZESHOP, d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretje države ali mednarodne organizacije.

6. Odjava

Če ne želite več e-novic, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni e-novici, ali pošljete e-pošto z vsebino ˝ODJAVA˝ na e-naslov: matej.polansek@zeshop.si ali info@zeshop.si.

7. Obdobje hrambe

Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler je vaš račun aktiven ali dokler je to potrebno, da vam zagotavljamo storitve. Vaše podatke lahko hranimo tudi še po tem, ko prenehate uporabljati storitve oziroma dokler ne prekličete vašega soglasja. Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za reševanje morebitnih sporov.

8. Način varstva vaših podatkov

ZESHOP, d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne trgovine. Storili bom vse, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebne podatke hranimo v elektronski obliki. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo in nepooblaščeno razkritje ter dostop do vaših osebnih podatkov. Ko nimamo več potrebe za hrambo podatkov, za namen za katerega so bili podatki zbrani oziroma z vašim preklicem soglasja, se bodo vaši osebni podatki v roku 15 dni nepovratno in trajno izbrisali.

9. Vaše pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših podatkov, v skladu s to politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo.

Posameznik, ki je z nami delil svoje osebne podatke, lahko kadarkoli zahteva, da mu ZESHOP, d.o.o.:

 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve uporabe,
 • omogoči pravico do ugovora obdelave,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljalcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

ZESHOP, d.o.o. se zavezuje, da bo posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

ZESHOP, d.o.o. se zavezuje, da bo da bo posamezniku na njegovo zahtevo odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

10. Spremembe Politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da občasno prilagodimo Politiko zasebnosti dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Veljavna Politika zasebnosti bo objavljena na naši spletni strani.

Ta politika zasebnosti je bila posodobljena 25. maja 2019.

Žiganja vas, 25.5.2019